Авторизація


Забули дані для входу на сайт?
Зарегистрируйтесь!

Все про СНІД

Last Results
Гінекологія 2 2017 ЛС я admin 10.53 %
Невідкладні стани у педіатрії 2016 лс наталія поп'юк 90.00 %
Буклет 2019лс лариса Несторяк 88.67 %
Невідкладні стани в гінекології 2017 МС Антоніна Труфин 33.33 %
Невідкладні стани в гінекології 2017 МС Антоніна Труфин 44.44 %

Designed by:
Reseller hosting Joomla Templates
Hosting services
Психологічний портрет коледжу
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
ВАШКОВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 

   Бурхливий розвиток нашого суспільства незмінно веде до змін соціальної психології, системи цінностей і орієнтацій соціальних груп, окремих людей, в тому числі і студентів вищих навчальних закладів.

   Який він сьогоднішній студент, майбутній спеціаліст? Чому він обрав професію медика, як навчається, проводить вільний час, який у нього настрій. Хто його навчає? Який потенціал педагогічного колективу, які стосунки між викладачем і студентом, чи є в колективі дружба і доброзичливі стосунки, які його перспективи? Щоб відповісти на ці і багато інших подібних питань, ми провели соціально-психологічне дослідження.

   Метою дослідження було скласти соціально-психологічну характеристику студентів, викладачів та випускників Вашковецького медичного коледжу БДМУ.

   Об’єктом дослідження стали 411 студентів, 46 викладачів і 79 випускників 2012 року.

   Дослідження проводилося адміністрацією, психологічною службою та членами студентського парламенту протягом ІІ семестру 2011-12 навчального року. Оброблено більше двохсот тисяч одиниць інформації.

   Складені соціально-психологічні карти кожної навчальної групи, двох відділень «Сестринська справа» і «Лікувальна справа», окремо І, ІІ, ІІІ і ІV курсів, зведена всього студентського колективу, випускників 2012 року, педагогічного колективу та зведена всього колективу коледжу.

 

 

    Пропонуємо Вам зведену й порівняльну соціально-психологічну карту студентського й педагогічного колективів та випускників коледжу 2012 року.

 

Зведена психологічна карта
колективу вчителів, студентів та випускників 2012 року
Вашковецького медичного коледжу
Буковинського державного медичного університету
за 2011 – 2012 навчальний рік
Девіз коледжу: «Opera et studio» - працею і старанням
 

    У педагогічному колективі сформований високий сприятливий соціально - психологічний клімат, який характеризується наступними суб’єктивними ознаками:

    Направлення активності колективу

 • У колективі об’єдналися люди, в яких одна мета, яка стала для всіх спільною.
 • Переважна більшість студентів та викладачів сумлінно відносяться до своїх обов’язків.
 • Колектив активний, сповнений творчої енергії і, як наслідок, високі результати діяльності.
 • Переважна більшість членів колективу хоче постійно спілкуватися і співпрацювати один з одним.
 • В колективі справедливо відносяться до всіх членів колективу, значна більшість прагне підтримати один одного у спільній діяльності.
 • В коледжі є позитивна перспектива для колективу і кожної особистості.
 • Студенти і викладачі коледжу відчувають себе в міру захищеними.

 

    Організованість

 • В колективі розумно, доброзичливо вирішуються питання взаємодопомоги.
 • В коледжі існує взаємодовіра і взаємовимогливість.
 • Члени коледжу взаємодіють у напрямку, який приносить успіх навчальному закладу.
 • Складні ситуації, реформування, економічна ситуація ще більше згуртовують колектив.
 • Невдача в досягненні колективної мети приводить до ще більшої єдності викладачів та студентів.
 • В колективі доброзичливо і з підтримкою відносяться до нових викладачів і студентів, прагнуть допомогти освоїтись і влитися в своє середовище.
 • В коледжі існують групи студентів і викладачів (наприклад, по симпатіям), які в більшості взаємодіють один з одним, підтримуючи єдність колективу.
 • Колектив активно прагне зберігати набуті традиції і їх примножувати.
 • Студенти та викладачі можуть вільно висловлювати власну думку, мають достатню поінформованість про діяльність коледжу.
 • Переважна більшість студентів та працівників коледжу задоволені навчанням, працею й належністю до колективу.
 • Більшість колективу уболівають за честь колективу, мають бажання зробити посильний внесок у його подальший розвиток.
 • В коледжі відчувається відсутність тиску керівництва на підлеглих і визначення за ними права (при бажанні) приймати самостійно важливі для колективу рішення.
 • При партнерських взаємовідносинах водночас існує вимогливість керівництва у ставленні до кожного члена колективу.
 • Немає напруженості, конфліктності між членами колективу, студентами та керівництвом.
 • В колективі постійно працюють над створенням умов для активної професійної та творчої діяльності, навчання, самореалізації, самоствердження та саморозвитку кожної особистості.
 • В коледжі низька плинність кадрів.

 

   Інтелектуальне об’єднання

 • Більшість членів колективу коледжу прислуховуються до думки своїх колег і друзів.
 • Викладацький та студентський колектив здатний прийти до єдиної думки при обговоренні питань, що стосуються як колективу в цілому, так і окремих її членів.
 • Для колективу характерні одностайність судження і оцінки сприйманих фактів, подій.
 • Члени колективу переважно знають свої можливості і недоліки.
 • Критичні зауваження з боку одних членів групи приймаються в більшості іншими її членами доброзичливо що сприяє формуванню єдиної колективної думки.

    Психологічний клімат

 • У більшості студентів та викладачів домінує бадьорий, піднесений, добрий настрій.
 • В колективі переважає доброзичливість у взаємовідносинах членів групи, взаємне тяжіння один до одного, симпатія.
 • Успіхи або невдачі колег, одногрупників викликають переживання, щиру участь інших членів колективу. Тут мають місце схвалення,
 • підтримка, а докори і критика робляться з доброзичливих позицій. Негативна оцінка коледжу з боку інших людей, органів та організацій викликає колективне співпереживання та єднання членів колективу
 • для усунення своїх недоліків.
 • У складних ситуаціях відбувається емоційне єднання, загальний мобілізаційний настрій.
 • Колектив здатний стримувати прояв своїх почуттів, коли цього вимагають інтереси справи.
 • Досягнення в колективі оцінюються позитивно.
 • Групові емоційні "вибухи" в складних життєвих ситуаціях регулюються колективом і не міняють якісно зміст його поведінки.
 • Членам колективу подобається бувати разом і брати участь в спільній діяльності.

 

    Людські якості

В студентському та педагогічному колективах панує доброзичливість, переважає справедливість, в значній більшості у членів колективу є ознаки милосердя, вони вміють співчувати і мають повагу до іншої думки.

    Проведене соціально-психологічне дослідження виявило цікаву закономірність, яка ще раз підтверджує геніальний вислів великого італійського художника, вченого, письменника і винахідника Леонардо да Вінчі: «Поганий той учень, який не перевершив свого учителя».

 

Пропонуємо Вам порівняльні соціально-психологічні характеристики викладачів, студентів і випускників 2012 року в діаграмах:

Психологічна карта студентського колективу
Психологічна карта педагогічного колективу
Психологічна карта випускників 2012 року
Порівняльні діаграми соціально-психологічного клімату
Позитивні і негативних соціально-психологічні характеристики
Доброзичливість у колективі
Вміння співчувати у членів колективу
Повага до іншої думки в колективі
Наявність справедливого відношення один до одного
Ознаки милосердя у членів колективу

Випускники:
Випускники обрали професію за бажанням…
Випускники обрали коледж за бажанням…
Випускники обрали професію і коледж за бажанням…
Чи подобається обрана професія випускникам?
Чи сподобався коледж випускникам?