Брейн-ринг 2017

30 березня 2017 року у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ відбувся БРЕЙН-РИНГ «Невідкладні стани».

Традиційно підводили підсумки викладачі та студенти коледжу. Після тривалого і кропіткого навчання свої знання і вміння демонстрували студенти випускних груп ІУ курсу відділення «Лікувальна справа».

 

  

Вирішальне значення у наданні ефективної невідкладної допомоги на догоспітальному етапі має кваліфікація фельдшера. Завдання, що стоять перед ним, складні і різноманітні. Вони потребують великої ерудиції, знання основних питань, що стосуються багатьох медичних спеціальностей (хірургії, терапії, акушерства і гінекології, педіатрії).  

Проведення БРЕЙН-РИНГУ передбачало реалізацію наступних завдань: 

•  розширення і поглиблення здобутих студентами теоретичних знань;

•  сприяння підвищенню рівня грамотності студентів з дисципліни;

•  сприяння формуванню і закріпленню необхідних навичок і умінь;

•  розвиток здатності студентів виконувати творчі завдання, самостійність, відповідальність, зібраність, працьо¬витість;

•  сприяння розвитку творчої активності.

В конкурсі приймали участь дві команди, які об’єднали студентів із чотирьох груп відділення «Лікувальна справа».

В команді «Карета 103» працювали:

1. Віксич Яна

2. Дудидра Оксана

3. Григоряк Наталія

4. Мойсюк Ольга

5. Нараєвська Олена

6. Тинкалюк Михайло

 

В команді «Послідовники Гіпократа» свої вміння демонстрували:

1. Григоряк Юрій

2. Никорук Вікторія

3. Кричун Світлана

4. Процюк-Пріц Людмила

5. Козмуляк Діана

6. Онищук Михайло

 

Роботу команд оцінювало жюрі:

1. Голояд Є.І.

2. Табакова М.І.

3. Бандура Н.Д.

4. Довженко І.Ю.

 

БРЕЙН-РИНГ включав три послідовних етапи, на яких учасники команд продемонстрували знання невідкладних станів в медицині. 

Перший етап конкурсу — «Візитка»: кож¬на команда предста¬вляла свою емблему,  привітання, пов'язане з  понят¬тям невідкладні стани в медицині.

Другий етап – «Слабкий ланцюг»: студенти команд шикувалися «ланцюгом», ведуча задавала по порядку кожному учаснику питання, на яке розмірковуючи швидко, необхід¬но було відповідати одним словом або словосполученням.

На третьому етапі статисти демонстрували невідкладні стани з подальшим визначенням командами виду невідкладної допомоги та виконанням медичних маніпуляцій.

Критерії оцінки:

-   вміння спілкуватися з пацієнтом;

-   правильність діагностичного визначення невідкладного стану у пацієнта;

-   повнота об’єму невідкладної допомоги;

-   дотримання алгоритму виконання медичних маніпуляцій.

За результатами демонстрації командами обстеження хворого (статиста) та послідовності надання невідкладної допомоги з клінічних дисциплін оцінювалась грамотність, повнота та ефективність їх дій. Особливо відзначена робота команди «Карета 103». Студенти команди «Послідовники Гіпократа» також продемонстрували добрі знання та уміння. За результатами конкурсу, оцінками журі директор медичного коледжу Микола Миколайович Сащук нагородив обидві команди грамотами.

Викладачі медичного коледжу переконані, що проведення позааудиторних навчально-виховних заходів сприяє професійному, інтелектуальному і культурному розвитку студентської молоді.