Відбулася студентська конференція
26.02. в Вашківецькому мед коледжі БДМУ відбулася студентська конференція на тему: «Паліативна та хоспісна допомога. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами». Підготували конференцію студенти IVм/с Б(9) з викладачем геронтології, геріатрії та паліативної медицини -
   Шкрабою Я.М. вони розглянули одну з найактуальніших медико-соціальних та гуманітарних проблем суспільства. Адже паліативна та хоспісна допомога (ПХД) є важливою складовою системи охорони здоров’я та соціального захисту громадян. Вона б мала забезпечувати реалізацію прав пацієнтів на максимальне поліпшення якості життя хворих та їхніх членів родин у ситуації, пов’язаній із захворюванням,що загрожує життю людини, через запобігання та послаблення її страждань шляхом ранньої ідентифікації та точного оцінювання й полегшення болю та інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем, гідне завершення життя.
 
 
         
 

 На жаль в Україні система ПХД перебуває на стадії формування, тому населення ще недостатньо забезпечене спеціалізованими закладами ПХД та виїзними бригадами ПХД. Переважна ж кількість пацієнтів у термінальній стадії багатьох хронічних інкрабельних захворювань, які потребують ПХД, помирають удома наодинці за відсутності необхідного знеболення, професійного догляду, соціальної та психологічної підтримки.