2

 

 

    Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.12010102 «Сестринська справа», 5. 12010101 «Лікувальна справа» у Комунальному вищому навчальному закладі «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету» з 19 червня по 21 червня 2019 року розпочала роботу експертна комісія у складі:

   Погорілий Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор, голова комісії;

     Радченко Олена Мирославівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук;

   Коробко Лариса Ростиславівна – декан медико-фармацевтичного факультету Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, кандидат медичних наук.