За крок до професії

За крок до професії

З 15.06.2019р. по 28.06.2019р. у коледжі проводилася державна підсумкова атестація випускників спеціальностей «Лікувальна справа»(04.06.2019р.) та «Сестринська справа»(11.06.2019р.) у формі комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності, до складу якого входила теоретична частина у вигляді ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М» та практична частина, під час якої студенти демонстрували основні професійні компетентності: надання першої долікарської допомоги, виконання внутрішньовенних, внутрішньомязових та підшкірних інєкцій, тощо.

Оцінювала екзамен Екзаменаційна комісія, яку очолювалаТаміла Сорокман, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №4.

   Підсумок:

-        усі студенти-випускники спеціальностей «Лікувальнасправа» та «Сестринська справа» успішно склали державну атестацію (100%).

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М» студентами за групами:

Сестринська справа (9 клас) – 48 студентів (90.2%);

Лікувальна справа (9клас) - 51 студент (82.8%);

Лікувальна справа (11клас) - 19 студентів (83.5%).

МОЛОДЦІ!