Документи
Нормативні документи
        

 
Установчі документи
 • Колективний договір Додаток № 1. Кошторис забезпечення соціальних гарантій трудового колективу Вашковецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 3. Перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці.

 • Додаток № 4. Перелік професій і посад працівників з ненормованим робочим днем,яким встановлюється додаткова оплачувана відпустка.

 • Додаток № 5. Розміри посадових окладів працівників Вашковецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 6. Перелік професій і посад робітників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, при виконанні яких встановлюється доплата в розмірі...

 • Додаток № 7. Положення про преміювання працівників Вашковецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 8. Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати у Вашковецькому медичному коледжі Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 9. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги при нещасному випадку заподіяну працівникові у Вашковецькому медичному коледжі Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 10. Положення про порядок і умови надання матеріальної допомоги у Вашковецькому медичному коледжі Буковинського державного медичного університету.

 • Додаток № 11. Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у Вашковецькому коледжі БДМУ.

 • Додаток № 12. Перелік професій та посад, робота котрих дає право на безкоштовне одержання мила для гігієнічних цілей.

 • Додаток № 13. Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам.